آرشیو برای اداري

ساختمان اداري ۴۸ واحدي

نام پروژه: ساختمان اداري 48 واحدي محل پروژه: خيابان حقاني تهران ساير پروژه هاي انجام شده ساختمان ۱۷ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان دوازده واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني مسجدجامع حضرت زینب (س) سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۱۰واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۴ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني دفترمرکزی شرکت عمران نورگستر اداري, تجاري, سرمايشي, گرمايشي, مسکوني

دفترمرکزی شرکت عمران نورگستر

نام پروژه: دفتر مرکزی شرکت عمران نورگستر محل پروژه: شهر قم زیر بنا: 4000 متر مربع توضيحات: مجری پروژه 1،000 واحد  مسکونی(پردیسان قم) ساير پروژه هاي انجام شده ساختمان ۶ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۱۷ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۵ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۴ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان دوازده واحدی...