آرشیو برای تجاري

دفترمرکزی شرکت عمران نورگستر

نام پروژه: دفتر مرکزی شرکت عمران نورگستر محل پروژه: شهر قم زیر بنا: 4000 متر مربع توضيحات: مجری پروژه 1،000 واحد  مسکونی(پردیسان قم) ساير پروژه هاي انجام شده ساختمان اداري ۴۸ واحدي اداري, سرمايشي, گرمايشي ساختمان دوازده واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۴ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۵ واحدی سرمايشي, گرمايشي, مسکوني ساختمان ۱۷...