گروه صنعتی پیشگامان تهویه ایرانیان بمنظور ساخت و تولید محصولات منطبق با آخرین تکنولوژی روز  جهان در ابتدا بمنظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح سیستمهای نوین اقدام به واردات نمود و پس از دو سال بررسی دقیق بر روی محصولات نصب شده و حصول اطمینان از عملکرد صحیح دستگاهها جهت ساخت آنها اقدام نمود و  پس از چهار سال تلاش شبانه روزی متخصصان داخلی و خارجی خود موفق به کسب دانش فنی و انتقال آن به داخل کشور گردید. در راستای افزایش روزافزون ارزش  انرژی در جهان و رویکرد دول کشورهای پیشرفته  به  حداکثر بهره برداری از سوختهای فسیلی ، گروه صنعتی پیشگامان تهویه ایرانیان،  در اقدامی مشابه  موفق به  دستیابی  به آخرین  فناوری  روز  گردیده  و  در  این  زمینه ایران سومین کشور  دارنده این فن آوری در جهان میباشد و این امر باعث بازگشایی ردیفی جدید  در صنایع کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت گردید       .

با توجه به اهمیت حفظ استانداردهای جهانی ، این گروه کلیه موارد  ساخت و کیفیت قطعات  بکار رفته را در فضایی به  مساحت ۴۰۰/۱۸  متر مربع  و  مشابه  نمونه  خارجی  آغاز  نموده  تا  به  یاری خداوند  متعال در آینده  نزدیک با اخذاستاندارهای جهانی وارد منطقه خاورمیانه و اروپا گردیم.